بازرگانی

 • انتقال حرارتسرعت بالا در انتقال حرارت
 • مصرف انرژی صرفه جویی در مصرف انرژی
 • استقامت تحمل فشار و دمای بالاتر
 • اقتصادی کاهش میزان هدر رفت سیال
 • سرویس و نگهداری کمترین میزان نشست مواد و رسوب
 • استحکام استحکام و مقاومت ساختاری مبدل
 • ظرفیت پرس kN 50,000 ~ 400,000
 • ظرفیت کوشن kN 500
 • کورس اسلاید mm 340
 • کورس کوشن mm 50
 • ابعاد صفحه کوشن 1250 x 1600 mm
 • تعداد و توان موتور 1 x 18.5 kw
 • حداکثر دهانه 400 mm
 • ابعاد میز اسلاید 1250 x 1600 mm
 • سرعت سقوط آزاد 20 ~ 30 mm/s
 • سرعت پایین آمدن 20 ~ 30 mm/s
 • سرعت زیر بار 0.2 ~ 0.3 mm/s
 • سرعت برگشت 10 ~ 20 mm/s

محمد علی نوع پرست

موءسس و رئیس هیئت مدیره

اهداف برپایی سیستم مدیریت کیفیت

به منظور دستیابی به اصول بالا این شرکت سیستم مدیریت کیفیت رامنطبق با الگوی استاندارد ISO 9001:2008 درکلیه سطوح به اجرا درآورده و بطور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی سیستم متعهد میداند، همچنین سازمان درابتدای هرسال نسبت به تعیین اهداف کیفی در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری ازطریق پایش و اندازه گیری و تحلیل، میزان تحقق اهداف کیفی را بررسی میکند. اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و ازتمامی همکاران انتظار دارم ضمن درک صحیح آن درجهت برآورده ساختن خواسته های استاندارد و شکل گیری سیستم مدیریت کیفیت تلاش نمایند .
گواهی نامه مدیریت کیفیت ISO 9001 - 2008 از موسسه

گواهی نامه مدیریت کیفیت ISO 9001 – 2008 از موسسه

خانهمحصولاتگالریارتباط با ما